โลโก้เว็บไซต์ นายสมชนก   ศรลัมพ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : นายสมชนก ศรลัมพ์


ประชุมสรุปผลการรับสมัคร
พุธ 12 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ช่วงบ่าย วันที่ 12 ตุลาคม 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผอ.กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมสรุปผลก >> อ่านต่อ


ม.ราชมงคลพิษณุโลก มุ่งส่งเสริมการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเรื่องข้าวเพื่อสุขภาพของชุมชน
อังคาร 11 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์คว >> อ่านต่อ

ขอเชิญชวนจัดส่งข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
พุธ 21 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวทุน/วิจัย

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนจัดส่งข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน (งานคลินิกเทคโนโลยีและงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลคู่มือการดำเนินงานฯ ได้ที่ >> อ่านต่อกิจกรรมบริจาคโลหิต
พุธ 21 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 กันยายน 2559 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 101


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา