โลโก้เว็บไซต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบถุงยังชีพบ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบถุงยังชีพบ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 531 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ศาลาการเปรียญวัดแม่ระหัน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผอ.กองการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายบุญฤทธิ์ สโมสร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมต้อนรับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ ในกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่บ้านแม่ระหันหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 200 ชุด จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และ ทีมงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นั่งเรือลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัย ณ บึงแม่ระหัน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา