โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-10-21

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมทำบุญน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมทำบุญน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพั... >> อ่านต่อส่งเสริมผู้ประกอบการสาขาธุรกิจเกษตร
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลย >> อ่านต่อ


มอบความรู้ค่ายคุณธรรมวัดป่าเขาน้อย
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >> อ่านต่อ


สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.พิษณุโลก มอบทุนการศึกษา
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานกองการศึกษา รศ.เดชา นาวานุเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา