โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 บทความ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซนต์พอลทัศนศึกษา หัวข้อเรื่อง
ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2561 อ.จันทรา  สโมสร  และ นายกฤษณะ หมีนิ่ม อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร  ให้ความรู้กับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซนต์พอล  จำนวน 19 คน  ในกิจกรรมทัศนศึกษา หัวข้อเรื่อง "นมวัว" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการผลิตนมวัว  คุณค่าและสารอาหารที่ได้จากน้ำนม  และ ได้สัมผัสแหล่งรู้จากประสบการณ์จริง  ณ... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม 1.ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย 2.เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย >> อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรนวัตกรรม
พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 พฤศจิกายน  2561  ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรนวัตกรรม  โดยงานยุทธศาสตร์และแผน  ดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่  15 – 17  พฤศจิกายน  2561  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการ “ปันน้ำใจ สร้างสุข ให้น้อง” กับชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก
พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  14 พฤศจิกายน  2561 เวลา  13.30  น.  ที่ศูนย์ข่าวไทยรัฐ(พิษณุโลก)  อ.วริศ  จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย นางนุชจรินทร์  คูวิบูลย์ศิลป์  หัวหน้างานคลังและพัสดุ    นางศุภรากาญจน์  น้อยคง  หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล  และ ทีมงานกองบริหารทรัพยากร​   เป็นตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ทุนสนับสนุนและเสื้อกิจ... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  ประจำปี 2561
พุธ 14 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน  2561   อ.วริศ  จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  ผศ.กานต์ธีรา   โพธิ์ปาน  รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   และคณาจารย์   ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  ประจำปี 2561  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธ... >> อ่านต่อ


ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อังคาร 13 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  13  พฤศจิกายน 2561  ทีมงานคณะกรรมการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 พร้อมด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน 2 คน ได้แก่  นางสาวเพ็ญนภา  อาสารักษาไพร  นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทียบโอน(รายวิชา)  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และ นายศราวุธ  พัฒนาบรรพต นักศึกษาระดับชั้นปวส.   สาข... >> อ่านต่อ


ประกาศร่างTOR ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด
จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเพิ่มเติม 1.ประกาศร่างTOR ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สืบสาน รักษาคุณค่าของประเพณีการทอดกฐิน ประจำปี 2561
เสาร์ 3 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นำโดย รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษา  ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2561   โดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็น พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์  จำนวน  9  รูป  และสมโภชองค์มหากฐิน  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ พิธีทอดกฐินถวายวัดแหลม... >> อ่านต่อ


พิธีสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี2561
ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  2 พฤศจิกายน 2561 เวลา  17.00 น.  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็น  โดยมีพระครูสุภัทรธรรมามูล  เจ้าอาวาสวัดแหลมโพธิ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็น  และพิธีสมโภชองค์มหากฐิน  ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


การประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานฯ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  ที่ห้องประชุม 16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เป็นประธานการประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงาน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร)   โดยมีรองอธิการบดี  คณะผู้บริหาร  และคณาจารย์  เข้าร่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 644


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา