โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแสดงความไว้อาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมแสดงความไว้อาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธาน กิจกรรมแสดงความไว้อาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายคำปฏิญาณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมี ผู้นำชุมชน ตำบลบ้านกร่าง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมพิธี จำนวนกว่า 700 คน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ และของประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงยึดมั่น สืบสานพระราชปณิธาน ที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม สมตามพระปฐมบรมราชโองการตลอดมา จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณา และเกิดเป็นความผูกพันระหว่าง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น ณ โอกาสนี้ ขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย และความจงรักภักดีจะสถิต คงมั่นในหัวใจของชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตราบชั่วกาลนาน. 

ภาพ-ทีมงานประชาสัมพันธ์
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา