โลโก้เว็บไซต์ ส่งเสริมผู้ประกอบการสาขาธุรกิจเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ส่งเสริมผู้ประกอบการสาขาธุรกิจเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสาขาธุรกิจเกษตร (Smart Farm) (Northern ๑๐๐ Smart Farm) จากนั้น ได้รับเกียรติจาก ดร.ชวชาต สุคนธปฏิภาค รกท.ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา ชี้แจงแผนส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Start Up) การบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์และแนวโน้มของตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดย ดร.ศิริน สิมารักษ์ รองผู้อำนวยการฝายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก โดยมี ผู้ประกอบการ ผู้แทนจากสถาบันการเงิน และคณาจารย์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา