โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2016-10-17

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานันท์  แสนโภชน์ เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์ และอาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง... >> อ่านต่อ


ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และคณาจารย์ ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เวลา 09.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2559 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และคณาจารย์ ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนร่วมทั้งผู้นำศาสนาในจังหวัดพิษณุโลก กว่า 5 ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา