โลโก้เว็บไซต์ มอบความรู้ค่ายคุณธรรมวัดป่าเขาน้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบความรู้ค่ายคุณธรรมวัดป่าเขาน้อย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 606 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำทีม คณาจารย์ ประกอบด้วย ดร.โสภณา สำราญ , ดร.นันทยา เก่งเขตกิจ , อ.อมิตตา คล้ายทอง และดร.ณัฏฐิรา ก๋าวินจันทร์ ลงพื้นที่ค่ายคุณธรรมวัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร เพื่อดำเนินการติวเข้มให้กับนักเรียน ในรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้รับทราบ เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ต่อไป

ภาพ-ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ 
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา