โลโก้เว็บไซต์ การประชุมชี้แจงการทำภาระงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมชี้แจงการทำภาระงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 รศ. เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมชี้แจงการทำภาระงานขอลบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน และ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหาร พร้อมด้วย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รวบรวมข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร ดำเนินการ ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา