โลโก้เว็บไซต์ สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.พิษณุโลก มอบทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.พิษณุโลก มอบทุนการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 360 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานกองการศึกษา รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานทุนการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับทุนการศึกษาจาก นางสาวสุภาวดี สกุลใจฉ่ำ พนักงานคุ้มครองสวัสดิการภาพเด็ก ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ที่มอบให้กับ นางสาวจารุวรรณ ยังสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน 3,000 บาท ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนแต่มีความขยันในการศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา 

ภาพ-พัชรินทร์ หวานเสียง(ผู้ประสานงานทุนการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก)
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา