โลโก้เว็บไซต์ ร่วมการประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมการประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 403 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ดร.กัญกาญจน์ ไซเออร์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ร่วมการประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนตุลาคม 2559 ครั้งที่ 10/2559 และประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจฐานราก SMEs สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้อง Meeting Hall ชั้น 4 อาคาร E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน 

ภาพ-ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา