โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2019-01-15

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มกราคม 2562  คณะผู้ช่วยรองคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จำนวน  200  คน   ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การปลูกเมล่อน  การเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์AF AF (african night crawler)  และ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แบบเกษตรปลอดภัย  ของคณะวิท... >> อ่านต่อ


ร่วมงานแสดง ณ เวลาทีกลาง ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี 2562
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11  มกราคม 2562  เวลา 19.00 - 20.45 น.  ณ เวลาทีกลาง ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี 2562   นางสุวิมล  เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมการแสดง  พร้อมทั้ง มอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับ  นางสาวสุรีย์​พร  ใหญ่​สง่า รองอธิการบดี​ฝ่ายบริหาร​และ​สวัสดิการ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   โดย นายวยุกร เกตุน้อย พร้อมทีมงาน นำทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณ... >> อ่านต่อ


ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ปีที่ 47
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มกราคม 2562  นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี บุญญฤทธิ์  วังงอน  อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ปีที่ 47   ณ การไฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.)  ตำบลไผ่ขอดอน  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก    ขอบคุณภา... >> อ่านต่อ


ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี
อังคาร 15 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มกราคม 2562   นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมคณะทีมงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง “เจ้าพระยาจักรี”  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี  ณ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31  ตำบลท่าทอง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา