โลโก้เว็บไซต์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 622 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 มกราคม 2562   นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมคณะทีมงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง “เจ้าพระยาจักรี”  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี  ณ  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31  ตำบลท่าทอง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา