โลโก้เว็บไซต์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ปีที่ 47 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ปีที่ 47

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 407 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 มกราคม 2562  นายวริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี บุญญฤทธิ์  วังงอน  อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ปีที่ 47   ณ การไฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.)  ตำบลไผ่ขอดอน  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา