โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานแสดง ณ เวลาทีกลาง ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานแสดง ณ เวลาทีกลาง ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 797 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11  มกราคม 2562  เวลา 19.00 - 20.45 น.  ณ เวลาทีกลาง ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี 2562   นางสุวิมล  เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมการแสดง  พร้อมทั้ง มอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับ  นางสาวสุรีย์​พร  ใหญ่​สง่า รองอธิการบดี​ฝ่ายบริหาร​และ​สวัสดิการ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   โดย นายวยุกร เกตุน้อย พร้อมทีมงาน นำทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก แสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ่งมีคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  และประชาชน  ร่วมรับชมและให้กำลังใจ  พร้อมทั้งมีการแสดงจากนักเรียนจากโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) และ โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 

 

ภาพ-อ.สุภภณ พลอยอิ่ม , นายนเรศ เขียวมี

ข่าว-ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา