โลโก้เว็บไซต์ นางปภาดา พลอยอิ่ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : นางปภาดา พลอยอิ่ม

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน  2562  อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณาจารย์  และพนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธ... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562
พุธ 26 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  นางสาวพิรานันท์  นามมุลตรี  เจ้าหน้าที่พยาบาล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีมนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลกและบริเวณโรงจอดรถด้านหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก           โดยภายในงาน  อาจาร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3
จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 24  มิถุนายน 2562  อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผู้แทนรองอธิการบดี  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3  โดยมี พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ณ ห้อง... >> อ่านต่อ


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พุธ 19 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19  มิถุนายน  2562  อาจารย์ทรงกลด   ศรีวัฒนวรัญญู  หัวหน้างานบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะทีมงาน  เข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติ  การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง  เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยได้รับเกียรติจาก  นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็... >> อ่านต่อ


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
อังคาร 18 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (18 มิ.ย.2562)  นายวริศ  จิตต์​ธรรม​ รักษา​ราช​การแทน​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​กอง​บริหาร​ทรัพยากร​  พร้อมด้วย   นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา   คณาจารย์​ และ เจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบวงสรวง  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ     โดยมี นายพิพัฒน์​ เอกภาพันธ์  ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​พิษณุโลก​ เป็นประธาน​ พร้อมด้วย​ ข้าราชการทหาร  ตำรวจ  แล... >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน  2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2562 มีนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง , ระดับปริญญาตรี  4 ปี และระดับปริญญาตรี(หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา)    ใน 3 คณะ  ประกอบด้วย  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  301 คน   กิจกรรมภายในงาน  ประ... >> อ่านต่อ


โครงการ ฝึกอบรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทน์ จำกัด
ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 มิถุนายน  2562 ที่ห้องประชุม 16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญด้านเกษตรปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สหกรณ์วัดจันทน์ จำกัด ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ บริษัท ดับเบิวเอสเอ็น เทคโนโลยี  จำกัด  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และ จัดโครงการ ฝึกอบรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทน์  จำกัด ตามโครงการผลิตข้าวคุณภาพตลาดทางเลือกของชาวนาผ่านกลไกลสหกรณ์ ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระรา... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนักศึกษาและจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน  2562  นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนักศึกษา  และจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2562  โดยงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กองการศึกษา ดำเนินการจัดขึ้น ระหว่างวันที่  4 – 5 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ความรู้เรื่องระเบียบต่างๆ ของสภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะ  ในการกำหน... >> อ่านต่อ


พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
อังคาร 4 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (3 มิ.ย.2562)  ช่วงเวลา  07.00 น.  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์​ และเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก​  ​  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก           เวลา 18.00 น.   นายวริศ  จิตต์​ธรรม​ รักษา​ราช​การแทน​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​กอง​บริหาร​ทรัพยากร... >> อ่านต่อ


โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้งานเว็บไซต์​มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา​ พิษณุโลก
พุธ 29 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 พฤษภ​าคม 2562 ผศ.วรางคณา กรุยรุ่งโรจน์​ หัวหน้างานส่งเสริมวิทยบริการและ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​ กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้งานเว็บไซต์​มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ล้า​นนา​ พิษณุโลก​ ณ ห้อง 1453 ชั้น 5 อาคารวิทยบริ​การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก  นางสาววิไลวรรณ  แสนชนะ  นางสาวคัชรินทร์  ทองฟัก  อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 61 - 70 ทั้งหมด 371


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา