โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา  “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มกราคม 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 430 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ  นายกฤติยา จุ้ยเจ๊ก  นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาชั้น วท.บ.3.1A หลักสูตรเกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2564   ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายในงาน “สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ครบรอบปีที่ 17” วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย   โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานมอบรางวัล    

          โอกาสนี้  รองศาสตราจารย์เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี   เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565   ณ  ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ปภาดา​ พลอยอิ่ม​ – รายงาน


คลังรูปภาพ : 18ม.ค.65วันสถาปนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา