โลโก้เว็บไซต์ การประชุมหารือสร้างหลักสูตรระยะสั้นเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมหารือสร้างหลักสูตรระยะสั้นเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 520 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประชุมหารือสร้างหลักสูตรระยะสั้นเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก​   พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร งานวิชาการ และงานประชาสัมพันธ์  เข้าพบ ดร.บุปผา  ทองน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  พร้อมคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น  ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  โดยการนำศาสตร์ความรู้หลักสูตรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลกเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนเพิ่มเติม.
 

ปภาดา​ พลอยอิ่ม​ – รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา