โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มกราคม 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2811 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ร่วมกับ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง   ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยมี ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม  อาจารย์ประจำสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารส้มสีทองจังหวัดน่าน   พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม และทีมงานคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าร่วมจัดกิจกรรม     ระหว่างวันที่ 17-18  มกราคม 2565   ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา