โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มกราคม 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 696 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19  มกราคม  2565   นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 โดยมีคณาจารย์   พนักงานและนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม   ณ บริเวณใต้ต้นจามจุรีสาขาพืชศาสตร์  เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565
          วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีนั้นถือได้ว่าเป็นวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย   นับจากเมื่อ ปี พ.ศ.2548  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้สถาปนาขึ้นเป็น 1 ใน 9  แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 18 มกราคม  นับเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯไม่เป็นเพียงสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานเพียงเท่านั้นแต่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยังเป็นสถาบันที่ได้ให้โอกาสและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของสังคม ชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

ปภาดา​ พลอยอิ่ม​ – รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา