โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดพิษณุโลก   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 909 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27  ธันวาคม 2564  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  อาจารย์สาขาเครื่องจักรกลเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม  2564  ถึง  วันที่ 4 มกราคม  2565  โดยมีนายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน  ภาครัฐและภาคเอกชน  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

ปภาดา​ พลอยอิ่ม​ – รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา