โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กิจกรรม

มทร.ล้านนา ร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 (world skills asean kuala lumpur 2016)
ศุกร์ 23 กันยายน 2559 - พฤหัสบดี 29 กันยายน 2559

สถานที่ : ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาตร์
มทร.ล้านนา ร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 (world skills asean kuala lumpur 2016) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่ 23 - 29 กันยายน 2559 ติดตามการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/SkillsMalaysia >> อ่านต่อ


งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ศุกร์ 23 กันยายน 2559 - ศุกร์ 23 กันยายน 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ “เกษียณรักสัมพันธ์ สานใจ สายใยราชมงคลล้านนา”
พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559 - พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559

สถานที่ : ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ อาคารศูนย์นานาชาติ ชั้น ๓ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ >> อ่านต่อ


งาน RMUTL PLC STAR AWARDS CONTEST 2016
พุธ 21 กันยายน 2559 - พุธ 21 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


การประชุมเชิงวิชาการ มาตรฐานวิชาคุณวุฒิวิชาชีพ
อาทิตย์ 18 กันยายน 2559 - อาทิตย์ 18 กันยายน 2559

สถานที่ : ศูนย์ประชมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : กองประชาสัมพันธ์
>> อ่านต่อ


งานราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก และพิธีมอบรุ่น 53 ประจำปี 2559
เสาร์ 17 กันยายน 2559 - เสาร์ 17 กันยายน 2559

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
กำหนดการ งานราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก และ พิธีมอบรุ่น 53 ประจำปี 2559 >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 - ศุกร์ 16 กันยายน 2559

สถานที่ : ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 >> อ่านต่อ


พิธีบวงสรวงพระพิรุณและงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 - พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559

สถานที่ : ณ ลานพระพิรุณและอาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
กำหนดการพิธีบวงสรวงพระพิรุณและงานไหว้ครูคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณและพิธีไหว้ครู >> อ่านต่อ


การแข่งขันกีฬาสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 หิรัญญิการ์เกมส์
เสาร์ 10 กันยายน 2559 - อาทิตย์ 11 กันยายน 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 29
ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 - ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคารเอกเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
> กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 29 มทร.ล้านนา (พิษณุโลก)>  >> อ่านต่อ


Count Activity : 391 - 400 ทั้งหมด 410

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา