โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงพระพิรุณและงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีบวงสรวงพระพิรุณและงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1800 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 กันยายน 2559 - 15 กันยายน 2559

สถานที่ : ณ ลานพระพิรุณและอาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา