โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 570 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 สิงหาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา