โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันกีฬาสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 23  หิรัญญิการ์เกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การแข่งขันกีฬาสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 หิรัญญิการ์เกมส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา