โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กิจกรรม

วันปิดภาคเรียน
จันทร์ 25 มีนาคม 2562 - จันทร์ 25 มีนาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


สอบกลางภาคเรียน 2/2561
จันทร์ 14 มกราคม 2562 - ศุกร์ 18 มกราคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
>> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการขอรักษาสภาพนักศึกษา
อังคาร 18 ธันวาคม 2561 - อังคาร 18 ธันวาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


เปิดภาคเรียน 2/2561
จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561 - จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน
จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561 - พุธ 5 ธันวาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 - ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 - เสาร์ 3 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก + วัดแหลมโพธิ์
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
>> อ่านต่อ


บันทึกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง
อังคาร 23 ตุลาคม 2561 - อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


ส่งใบระดะแนนที่งานทะเบียนและประมวลผล
อังคาร 23 ตุลาคม 2561 - อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
อังคาร 28 สิงหาคม 2561 - อังคาร 28 สิงหาคม 2561

สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
เช้า - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร บ่าย - วิทยาลัยฯ คณะศิลปกรรมฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 40

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา