โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
อังคาร 28 สิงหาคม 2561 - อังคาร 28 สิงหาคม 2561

สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
เช้า - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร บ่าย - วิทยาลัยฯ คณะศิลปกรรมฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561 - อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
>> อ่านต่อ


งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 - ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานนปริญญาบัตร ครั้งที่ 32
ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 - ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้่านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ ระดับชาติและนานาชาติ
พุธ 1 สิงหาคม 2561 - พุธ 8 สิงหาคม 2561

สถานที่ : ห้องหิรัญญิการ์ 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


เปิดภาคเรียน 1/2561
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 - จันทร์ 25 มิถุนายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
>> อ่านต่อ


สอบสัมภาษณ์ รอบ ๓ : รับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561 - เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : งานรับสมัครนักศึกษา
วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สอบสัมภาษณ์ รอบ ๓ : รับตรง มทร.ล้านนา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก >> อ่านต่อ


สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2561
ศุกร์ 27 เมษายน 2561 - ศุกร์ 27 เมษายน 2561

สถานที่ : ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ลานนาพิษณุโลก
>> อ่านต่อ


กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
เสาร์ 3 กุมภาพันธ์ 2561 - เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
>> อ่านต่อ


นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 1
จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 - อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : ระบบทะเบียนกลาง
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 31

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา