โลโก้เว็บไซต์ ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย 13/07/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย 13/07/2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย นายประเสริฐ เทพภาพ จำนวนผู้เข้าชม 395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 กรกฎาคม 2559 - 13 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ทุกเขตพื้นที่)

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 - 20:00 น. เพื่อปรับแต่งค่าของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย

ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 - 20:00 น. เพื่อติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญาณควบคุมระบบเครือข่ายหลัก

ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา