โลโก้เว็บไซต์ ร่วมแสดงงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี2562 ณ เวทีกลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมแสดงงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี2562 ณ เวทีกลาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาร่วมงานแสดง ณ เวลาทีกลาง ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี 2562
วันที่ 11  มกราคม 2562  เวลา 19.00 - 20.45 น.  ณ เวลาทีกลาง ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี 2562   นางสุวิมล  เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา