โลโก้เว็บไซต์ พิธีสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี2561   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  2 พฤศจิกายน 2561 เวลา  17.00 น.  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็น  โดยมีพระครูสุภัทรธรรมามูล  เจ้าอาวาสวัดแหลมโพธิ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็น  และพิธีสมโภชองค์มหากฐิน  ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   โดยมีรองอธิการบดี  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษา  ร่วมพิธีเพื่อร่วมสืบสานรักษาคุณค่าของประเพณีการทอดกฐิน และความเป็นสิริมงคล  

 

ภาพ-ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา