โลโก้เว็บไซต์ พิธีสมโภชองค์มหากฐิน2พ.ย.61   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีสมโภชองค์มหากฐิน2พ.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี2561
วันที่  2 พฤศจิกายน 2561 เวลา  17.00 น.  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็น  โดยมีพระคร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา