โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สืบสาน รักษาคุณค่าของประเพณีการทอดกฐิน ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สืบสาน รักษาคุณค่าของประเพณีการทอดกฐิน ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 พฤศจิกายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นำโดย รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษา  ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2561   โดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็น พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์  จำนวน  9  รูป  และสมโภชองค์มหากฐิน  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ พิธีทอดกฐินถวายวัดแหลมโพธิ์  ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561   โดยยอดรวมของบุคลากรและเครือข่าย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมทำบุญจำนวน  395,499  บาท  นอกจากนี้  มีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีกับวัดแหลมโพธิ์ในครั้งนี้  ซึ่งศรัทธาในการร่วมงานกฐินสามัคคีครั้งนี้ ยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 551,093 บาท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ในการร่วมสร้างบุญกุศลในกฐินสามัคคีครั้งนี้

          ประเพณีการทอดกฐิน เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่ดีงาม เพราะก่อให้เกิดสามัคคีธรรม คือ พุทธศาสนิกชนจะมีการร่วมแรงร่วมใจสร้างบุญสร้างกุศล และร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม รักษาศาสนวัตถุและศาสนสถานด้วย และเพื่อเป็นการสืบสาน รักษาคุณค่าของประเพณีการทอดกฐิน

 

ภาพ-ทีมงานประชาสัมพันธ์ และ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา