โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-11-02

พิธีสมโภชองค์มหากฐิน มทร.ล้านนา ประจำปี2561
ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  2 พฤศจิกายน 2561 เวลา  17.00 น.  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็น  โดยมีพระครูสุภัทรธรรมามูล  เจ้าอาวาสวัดแหลมโพธิ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็น  และพิธีสมโภชองค์มหากฐิน  ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


การประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานฯ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  ที่ห้องประชุม 16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เป็นประธานการประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงาน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร)   โดยมีรองอธิการบดี  คณะผู้บริหาร  และคณาจารย์  เข้าร่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา