โลโก้เว็บไซต์ คณะพระสงฆ์จากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ศึกษาดูงานเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ณ  มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะพระสงฆ์จากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ศึกษาดูงานเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14  สิงหาคม  2561  ผศ.สุภวรรณ  พันธุ์จันทร์ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ต้อนรับคณะพระสงฆ์จากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จำนวน  30  รูป  ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระพบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ  ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมี รศ.เดชา นาวานุเคราะห์  และ ดร.ศิริน  มหายศนันท์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ภายในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย  แปลงไร่นาสวนผสม(ข้าว-ปลา-กุ้ง-กบ) ,  แปลงปลูกกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องอินทรีย์  ,  บ่อเลี้ยงปลาในร่องสวน , “บ้านพอเพียง”  และ โรงงานผลิตกล้วยตากอินทรีย์ 

          จากนั้น  ช่วงเวลา  13.00 น. ผศ.สุภวรรณ  พันธุ์จันทร์ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ คณะสงฆ์จากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ในการศึกษาดูงาน  ณ แปลงผักสวนครัวและพืชสมุนไพรข้างสำนักงาน  และ  พิพิธภัณฑ์เมืองยมราช  ณ   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    

         

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา