โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีเปิด งาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว  ประจำปี 2561” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมพิธีเปิด งาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2561”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1375 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 สิงหาคม  2561 เวลา  18.30 น.  อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมพิธีเปิด งาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว  ประจำปี 2561”   ณ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้าน พืช “มะม่วง”  เพื่อการส่งออก  เน้นกระบวนการกลางน้ำ  ระหว่างวันที่  14 -23  สิงหาคม  2561    รวมทั้งจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เรื่อง “การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกโอกาสและความพร้อม”  ในวันที่  21  สิงหาคม  2561  เวลา  09.00 – 13.00 น.

 

ภาพ – อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา