โลโก้เว็บไซต์ คณะสงฆ์จากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชศึกษาดูงาน14ส.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะสงฆ์จากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชศึกษาดูงาน14ส.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะพระสงฆ์จากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ศึกษาดูงานเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 14  สิงหาคม  2561  ผศ.สุภวรรณ  พันธุ์จันทร์ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ต้อนรับคณะพระสง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา