โลโก้เว็บไซต์ การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร   ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา  2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1385 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  10 สิงหาคม  2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัดงานฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา 2560        โดยมี อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา   เป็นประธานในพิธีเดินขบวนเกียรติยศ  พร้อมด้วย  คุณสำเนาว์  พุกลออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และทีมงาน ร่วมเดินขบวน     กิจกรรมประกอบด้วย  พิธีเชิดชูเกียรติให้กับบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  รวมจำนวน 352  คน  ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี  จากผู้ปกครอง  คณาจารย์  ศิษย์เก่า  และนักศึกษารุ่นน้อง ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต  ณ  บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 

โดยวันที่  28 สิงหาคม 2561    บัณฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลก

          ทั้งนี้  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  และประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง 

 

ภาพ – ทีมงานประชาสัมพันธ์

ข่าว- ปภาดา  พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา