โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงพระพิรุณ  ประจำปีการศึกษา  2561    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1795 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 สิงหาคม  2561   เวลา 08.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    กำหนดจัด พิธีบวงสรวงพระพิรุณ  ประจำปีการศึกษา  2561   โดยมี พระวรญาณมุณี  (หลวงตาละมัย)  เจ้าอาวาสวัดอรัญญิก  อำเภอเมืองพิษณุโลก  และ พระครูมนูญบุญยวาท เจ้าอาวาสวัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์    ซึ่ง ดร.ทินกร  ทาตระกูล อดีตรองอธิการบดี เป็นผู้นำกล่าวบทบวงสรวง   โดยมี อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส    ณ  บริเวณลานองค์พระพิรุณทรงนาค  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง พร้อมคณะกรรมการ ร่วมงาน  ทั้งนี้  เพื่อความเป็นสิริมงคล  ของคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  

 

ภาพ – อ.สุภภณ พลอยอิ่ม , ศิริลักษณ์ เสน่หา    

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา