โลโก้เว็บไซต์ พิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยาง ประจำปีการศึกษา2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยาง ประจำปีการศึกษา2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  2 สิงหาคม  2561    เวลา  07.00 น.   อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    พร้อมด้วย   ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล  อดีตรองอธิการบดี  คณาจารย์  พนักงาน  และนักศึกษา    ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยฯ    เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรและนักศึกษา

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา