โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงพระพิรุณ  2ส.ค.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ 2ส.ค.2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 2 สิงหาคม  2561   เวลา 08.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    กำหนดจัด พิธีบวงสรวงพระพิรุณ  ประจำปีการศึกษา  2561...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา