โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-08-02

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  2 สิงหาคม 2561  อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานพิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา  2561   ณ  อาคารอเนกประสงค์   โดยมี อาจารย์อาวุโส   คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง พร้อมคณะกรรมการ  คณาจารย์และนักศึกษา   ร่วมพิธี   กิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย   พิธีไหว้ครู โดยผู้แทนนักศึกษา คณะบริหา... >> อ่านต่อ


พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 สิงหาคม  2561   เวลา 08.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    กำหนดจัด พิธีบวงสรวงพระพิรุณ  ประจำปีการศึกษา  2561   โดยมี พระวรญาณมุณี  (หลวงตาละมัย)  เจ้าอาวาสวัดอรัญญิก  อำเภอเมืองพิษณุโลก  และ พระครูมนูญบุญยวาท เจ้าอาวาสวัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์    ซึ่ง ดร.ทินกร  ทาตระกูล อดีตรองอธิการบดี เป็นผู้นำกล่าวบทบวงสรวง   โดยมี อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่... >> อ่านต่อ


พิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยาง ประจำปีการศึกษา2561
พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  2 สิงหาคม  2561    เวลา  07.00 น.   อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    พร้อมด้วย   ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล  อดีตรองอธิการบดี  คณาจารย์  พนักงาน  และนักศึกษา    ร่วมพิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยฯ    เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรและนักศึกษา ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา