โลโก้เว็บไซต์ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  66   พรรษา  (28  กรกฎาคม  2561) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  66   พรรษา  (28  กรกฎาคม  2561)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1035 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กรกฎาคม  2561  รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร    พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่  10   แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  66   พรรษา  (28  กรกฎาคม  2561)  โดยจัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าและเครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ 10  รูป พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา   พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีลงนามถวายพระพร พิธีเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)   พิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล  พิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงจอมราชา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จากนั้น ประธาน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  คณะศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง   คณาจารย์  พนักงาน และนักศึกษา  ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์  “มทร.ล้านนา ทำความดีด้วยหัวใจ”  กิจกรรมปลูกต้น  “รวงผึ้ง”  ที่ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จำนวน  2  ต้น  และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  จำนวน  2 ต้น    ณ บริเวณสวนด้านหน้าอาคารอำนวยการ  และ กิจกรรมพัฒนาอาคารเรียนและภายในห้องปฏิบัติงานสำนักงาน  ตามโครงการ “จิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ” 

          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ปกเกล้าปกกระหม่อม  ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ได้อุทิศพระวรกาย  พระปัญญา  และ  พระราชทรัพย์  ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ  นานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์      โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือ  พสกนิกรผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน  และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่     ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา  เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร  และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น  ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ  และประชาชนตลอดมา

 

         

ภาพ-ศิริลักษณ์  เสน่หา  ,  อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา