โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “จิตอาสา  เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร     | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ “จิตอาสา  เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร    

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 4035 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561   ที่บริเวณคลองน้ำด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ  แม่ทัพภาคที่ 3  เป็นประธานเปิดงาน  โครงการท้องถิ่นอาสา  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นายอำเภอเมืองพิษณุโลก  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก   หัวหน้าส่วนราชการ   ทหาร  ตำรวจ  คณาจารย์ พนักงาน  และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าร่วมทำกิจกรรมลอกผักตบชวาในคลองยมราช ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  ด้วยความสามัคคีเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันทำโครงการ“จิตอาสา  เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นไปตามพระราโชบาย ของสมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมพลังสามัคคี

 

ภาพ-ศิริลักษณ์ เสน่หา , อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว-ปภาดา  พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา