โลโก้เว็บไซต์ บันทึกเทปถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บันทึกเทปถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 กรกฎาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 630 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561   รศ.ดร.คมสัน​ อำนว​ย​สิทธิ์ พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์   พระบรมราชิชีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86  พรรษา  12 สิงหาคม 2561  ณ  ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก    ซึ่งทางสถานีเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี  

          โอกาสนี้  คณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   มอบของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับ คุณกูล นาคคชฤทธิ์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา