โลโก้เว็บไซต์ ลอกผักตบชวา20ก.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลอกผักตบชวา20ก.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการ “จิตอาสา  เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร    
วันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561   ที่บริเวณคลองน้ำด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ  แม่ทัพภาคที่ 3  เป็นประธานเปิดงาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา