โลโก้เว็บไซต์  ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กรกฎาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1063 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 กรกฎาคม  2561  รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย อ.วริศ  จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร   อาจารย์สมชาย  โพธิ์พยอม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และ คุณสุทินา  พึ่งทองรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง  และการถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  จากนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  และภาคีเครือข่ายสนับสนุน รวม  15  แห่ง  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก   เพื่อร่วมกันพัฒนาส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม   

         

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา