โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า  ในแปลงสาธิตการผลิตข้าวทางเลือก  “ข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู”   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า ในแปลงสาธิตการผลิตข้าวทางเลือก “ข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2440 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12  กรกฎาคม  2561  รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  พนักงาน  และนักศึกษา  ร่วมกิจกรรม กระบวนการปลูกข้าวทางเลือกเพื่อการจำหน่าย  ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน  กรณีหมู่บ้าน  บ้านแหลมโพธิ์  โดยคณะทำงานได้ดำเนินการพบปะพูดคุย  ทำความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการการปลูกข้าวทางเลือก ที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านภายในชุมชน  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อมุ่งเน้น ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีแนวทางในการผลิตข้าวทางเลือก และเพิ่มโอกาสการแข่งขัน  จึงได้จัดทำกิจกรรมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า  ในแปลงสาธิตการผลิตข้าวทางเลือก  “ข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู”  ในพื้นที่  2  ไร่ ของนางไฝ  สุขโชติ  หมู่ที่ 9  ต.บ้านกร่าง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ด้วยวิธีการโยนต้นกล้าจากกลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว บ้านคลองตาล ต.หนองแขม  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  ที่ประสบความสำเร็จตามโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ปี 2557-2559   

         

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา