โลโก้เว็บไซต์ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การปลูกจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติไทย เทิดทูนสถาบัน"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 948 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 กรกฎาคม  2561   เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พล.ต.สรายุทธ ปาลิวนิช รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.)  เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การปลูกจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติไทย เทิดทูนสถาบัน"  โดยมี รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ให้การต้อนรับ    โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ข้าราชการทหาร มณฑลทหารบกที่ 31(ชุดขุนศึก31)  พร้อมทีมงาน  เป็นวิทยากร   ซึ่งจัดขึ้นโดย  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3   ดำเนินงานในกิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 2   โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จำนวน  200  คน   เข้าร่วมรับฟังด้วยความซาบซึ้งใจซาบซึ้งใจ   ร่วมกันปฏิญาณตนที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดินต่อไป

          กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกและมีความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย   มีโอกาสได้อยู่อาศัยบนแผ่นดินที่สวยงาม ร่มเย็น ไม่อยู่ในอาณัติหรือเป็นเมืองขึ้นใคร  อีกทั้ง รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ครั้นอดีตจนถึงสมัยปัจจุบัน   รวมถึงบรรพชนไทยที่ได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตปกปักรักษาแผ่นดินไว้ให้  ปวงชนชาวไทยได้อยู่อย่างสงบสุขจนถึงทุกวันนี้.

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา