โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-07-12

กิจกรรมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า ในแปลงสาธิตการผลิตข้าวทางเลือก “ข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู”
พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12  กรกฎาคม  2561  รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  พนักงาน  และนักศึกษา  ร่วมกิจกรรม กระบวนการปลูกข้าวทางเลือกเพื่อการจำหน่าย  ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน  กรณีหมู่บ้าน  บ้านแหลมโพธิ์  โดยคณะทำงานได้ดำเนินการพบปะพูดคุย  ทำความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการการปลูกข้าวทางเลือก ที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านภายในชุมชน  พร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา