โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-07-05

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การปลูกจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติไทย เทิดทูนสถาบัน"
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม  2561   เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พล.ต.สรายุทธ ปาลิวนิช รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.)  เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การปลูกจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติไทย เทิดทูนสถาบัน"  โดยมี รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ให้การต้อนรับ    โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ข้าราชการทหาร มณฑลทหารบกที่ 31(ช... >> อ่านต่อ


ศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ช่วงเช้าของวันที่ 4 กรกฎาคม  2561  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3   กำหนดจัดกิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 2   โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จำนวน  50  คน  เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ การทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น และน้ำยาซักผ้า   พร้อมทั้ง ศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ ณ กองพันทหารม้าที่9 กองทหารราบที่ 4   ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  โดยมีวัตถุ... >> อ่านต่อ


อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้นำนักศึกษา
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4  กรกฎาคม  2561  แผนกพยาบาล  กองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (ชีวิตใหม่ อุดมศึกษาไทยหัวใจสีขาว) ในกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จำนวน  ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง  50 ปี โดยได้รับเกียรติจาก  ทีมกู้ชีพหน่วย EMS ของโรงพยาบาลพิษณุเวช และทีมกู้ภัยสว่างเมธาธรรม จังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรในการอบรม ครั้งนี้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา