โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 538 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงเช้าของวันที่ 4 กรกฎาคม  2561  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3   กำหนดจัดกิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 2   โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จำนวน  50  คน  เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ การทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น และน้ำยาซักผ้า   พร้อมทั้ง ศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ ณ กองพันทหารม้าที่9 กองทหารราบที่ 4   ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของนักศึกษาในสถาบัน และสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป.

ปภาดา พลอยอิ่ม  - รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา